Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
€25.94
Ingyenes szállítás
Várható szállítási idő
28 munkanap.

A biológia aktuális problémái 3.

Medicina Könyvkiadó, 1975
  • 293 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • ISBN: 9632403568
  • Szállító: A Hely Antikvárium
  • karcos borító

TARTALOM
Dr. Szabó Dezső: Modern biológiai vizsgálómódszerek
I. Mikroszkópia 9
Bevezetés 9
Polarizációs mikroszkópia 9
Fluoreszcens mikroszkópia 23
Fáziskontraszt-mikroszkópia 34
Interferencia-mikroszkópia 37
Mikrospetrofotometria 40
Röntgenmikroszkópia 43
Elektronmikroszkópia 45
Különleges módszerek 55
Citokémia 55
Sejtfrakcinálás 56
Nyomjelzéses rendszer 56
Eletronmikroszkópos (nagyfeloldású) autorodaiográfia 56
Immunoelektronmikroszkópia 61
Mélyhűtéses technika, fogyasztva metszés 62
Elektrondiffrakció, szetereo-felvételek, goniometria 64
Nagyfeszültségű elektronmikroszkóp 65
Analitikai elektronmikroszkóp 65
Pásztázó elektronmikroszkóp 66
Sztereo-számítással rekonstruált ultrasrtuktúrák 67
Irodalom 69
Dr. Gyévai Angéla: Sejtfúzió 73
Bevezetés 73
Történeti áttekintés 74
Osztódó szomatikus hibridsejtek kialkítása 76
A szülősejtek kiválasztása 76
A spontán szomatikus sejtfúzió 76
Vírus segítségével létrehozott sejtfúzió 76
A fúziós faktor természete 78
A vírussal történő sejtfúzió menete 78
A hibridsejtek elválasztása s szülősejtektől 82
A hibridsejtek kariotípusának kialakulása 86
A kialakult hibridek szaporodási ciklusának koordinációja 86
Kariotípus 89
Izozimek kimutatása 90
A sejtfelszíni antigének meghatározása 93
Irodalom 98
Dr. Kelemen Károly: A szív elektromos aktivitása és iontranszportja 103
Bevezetés 103
Nyugalmi állapot 104
Aktív állapot 112
Az akcióspotenciál depolarizációs fázisa 118
Az akcióspotenciál repolarizációs fázisa 133
Az elektromos és mechanikus jelenségek összefüggése 139
Az akcióspotenciállal kapcsolatos ionáramlások 143
Elképzelések a permeabilitásváltozások lehetséges mechanizmusáról 145
Facilitált diffúziós modell 147
Membránpórus-modellek 150
Az "alapjárati mechanizmus" 155
A memrán aktív állapota 158
Az aktivitás gátlása 161
A katecholaminok hatásmódja 161
A cellulin-A hatásmódja 162
A sejtmembrán mint ioncserélő rendszer 163
Irodalom 165
Dr. Széky Pál: Az állatok viselkedésének vizsgálata
II. Az állatok társas viselkedése 173
A társas viselkedés evolúciója 175
Az állattársulás fogalma és jellege 177
Az álalttársulások csoportosítása 179
Territórium (revier) mint az állat társas viselkedésének sajátos színtere 182
A gregarizmus mint a legegyszerűbb állattársulási forma 191
A szociális attrakció (interattrakció) 195
A társas imitáció (a viselkedés utánzása, "raqálya") 198
A társulás hatása az individuumra (szociális stimuláció) 202
A fajtestvér-effektus 203
"Numerus clausus" az állatvilágban 206
A család mint az állat társas életének sajátos formája 208
Az elevenszüléstől a családalapításig 212
Szülő és ivadék viselkedése a családi kötelékben 212
A családi közösség formái 215
A családok aggregálódása, ivadékkolóniák 219
Nagycsalád képződése az állatvilágban 221
A fiatalok közötti társas kapcsolat 222
Hímek társulásai 223
A rangsorrend mint a gerincesek társas viselkedésének sajátos formája 225
Az államalkotó rovarok társas viselkedése 230
Irodalom 239
Dr. Mossung-Kovács Erzsébet: A személyiség biológiája 243
A személyiség egyetemleges humán és egyedi differenciális aspektusainak vizsgálata 243
Az emberré válás kérdésének módszertani megközelítése 244
Magatartástanulmányok majmokon 245
A beszéd biológiai alapjai 248
A személyiség perceptív-cognitiv tevékenysége 255
Az ember által érzékelt világ ingerstruktúrája 255
Tér- és időérzékelés 259
A cognitiv tevékenység magasabb formái: gondolkodás-intellektus 265
Az emberi viselkedést irányító és szabályozó tényezők biológiája 270
A viselkedés behaviourista modelljei 271
Etológiai viselkedésmodellek 272
Összehasonlító kórlélektani modellek 274
Az emlékezésmechanizmusok biológiája 283
Elképzelések a személyiség biológiai tökéletesítéséről 285
Irodalom 287