Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
1 485 din.
Várható szállítási idő
14 munkanap.

Biológia érettségizőknek 1. kötet - tankönyv - MS-3155

Mozaik Kiadó, 2017
  • 200 oldal
  • ragasztókötött
  • ISBN:

„A Biológia érettségizőknek c. kétkötetes kiadványt mind a gimnáziumokban, mind pedig a szakgimnáziumokban érettségizők jól használhatják a felkészülésük során. A könyvek szerkezete eltér a hagyományos tankönyvekétől, hiszen az ismereteket nem leckénként, hanem témakörönként tartalmazza. Egységes, következetes szerkezete, megjelenése biztosítja a tantárgy fogalom- és ismeretrendszerének átláthatóságát, az összefüggések megértését, a tantárgyon belüli koncentrációt.
A könyv egyaránt használható a tanórákon és az otthoni, illetve önálló tanuláshoz is. Bármely középiskolás biológia tankönyv hasznos kiegészítője lehet.

A felkészülő diákok eredményesen használhatják, hiszen
- a témák bevezetőjeként pontos tájékoztatót ad a közép- és emelt szintű követelményekről;
- minden ismeret egy helyen található meg, aminek az elsajátítása az eredményes vizsgához szükséges;
- utalásokat tesz arra, mely anyagrészek átismétlése szükséges az adott témához;
- a gazdag képi illusztráció által a vizuális alkatú diákok is sikeresen használhatják;
- tartalmazza a legfontosabb vizsgálatok, kísérletek leírását;
- a közép- és emelt szintű anyag tipográfiailag jól elkülönül;
- biztosítja a tanórákon a differenciálás lehetőségét.

Az első kötet 6 fejezetben 41 tematikus egységre bontva tekinti át az érettségin előforduló növénytani, állattani, etológiai, sejtbiológiai, valamint embertani ismereteket. Ezeken belül kiemelt hangsúlyt kaptak azok a témák, amelyek ugyan a középiskolás tantervekben kisebb súllyal szerepelnek, azonban az érettségi követelményrendszerben részletesebben jelennek meg. Ennek megfelelően eltérő a kidolgozottságuk: míg egyesek a teljes anyagot tartalmazzák, addig mások inkább vázlatosak, az anyag átismétlését segítik. A könyv minden eleme a minél eredményesebb felkészülést szolgálja.